Pierwszy kurs nauczycielski MBSR/MBCT (PL 1) w Polsce był realizowany w latach 2010 i 2011 w Warszawie przez The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) z siedzibą Bedburgu, Niemcy.

Szkolenie przygotowuje uczestników do prowadzenia treningu uważności, opracowanego przez zespół pod kierunkiem prof. Jona Kabat-Zinna w formie 8-tygodniowych kursów MBSR/MBCT.

FORMALNE STANDARDY SZKOLENIA
Kurs nauczycieli MBSR/MBCT spełnia zarówno standardy szkoleń nauczycielskich obowiązujące w wielu krajach europejskich, jak i wymagania dotyczące kursów kwalifikacyjnych pedagogiczno-metodycznych polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto Kurs jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Mindfulness.

Długość procesu edukacyjnego – 14 miesięcy
Rozpoczęcie: kwiecień 2010, zakończenie: maj 2011
Liczba godzin dydaktycznych – 285, w tym 40 godzin kursu MBSR/MBCT (praca własna)

Kadra dydaktyczna spełnia następujące kryteria:
• Doświadczenie praktyki uważności co najmniej 12 lat.
• Doświadczenie w nauczaniu MBSR lub MBCT co najmniej 8 lat, w tym minimum dziesięć 8-tygodniowych kursów.
• Własny rozwój w kontekście terapii i medytacji z uznanymi specjalistami.
• Doświadczenie w prowadzeniu grup i superwizji.
• Potwierdzone uprawnienia/certyfikat nauczycielski MBSR/MBCT

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia na kursie w Polsce należą do kadry dydaktycznej Instytutu Terapii Opartych na Uważności (IMA), z siedzibą w Bedburgu, Niemcy. Instytut oferuje programy kształcenia nauczycieli (instruktorów) MBSR od 2002 roku i wykształcił do tej pory blisko 300 nauczycieli MBSR, prowadząc szkolenia nie tylko w Niemczech, lecz również w Austrii, Szwajcarii i Irlandii. Do kadry dydaktycznej Instytutu należą uznani wykładowcy z Niemiec, Holandii, USA i Wielkiej Brytanii, a wśród nich są profesorowie psychologii, psychoterapeuci, psychiatrzy, specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i edukacji, posiadający również długoletnią i zaawansowaną praktykę w medytacji, po za tym w jodze, Qi Gong, czy też w praktykach buddyjskich.

Z polską grupą nauczycieli pracowali między innymi:

Dr Linda Lehrhaupt
Urodzona 1949 w Nowym Jorku. Założycielka i dyrektor The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) w Bedburgu, Niemcy. Pracuje w kształceniu dorosłych od roku 1971, w MBSR od 1993 roku. Jest zapraszana jako wykładowca i prelegent na główne konferencje i szkolenia organizowane przez instytucje MBSR w wielu krajach. Kształciła się Centrum Mindfulness i Redukcji Stresu w Klinice Uniwersytetu Medycznego w Massachusetts w Worcester, USA. Superwizor trenerów i nauczycieli mindfulness. Praktykuje medytację zen od 1979 r. Ma tytuł Dharma Holder w linii Roshiego Genpo Merzel od 1999 roku. Prowadzi odosobnienia i sesje medytacyjne od 1992 roku. Jest starszym nauczycielem Tai Chi i Qi gong od 1982 roku i dyrektorem sześciu programów kształcenia nauczycieli. Specjalizuje się w integracji medytacyjnej pracy z ciałem klinikach medycznych i placówkach oświatowych. Autorka “Tai Chi as a Path of Wisdom”, Shambhala Publications, 2001.

Petra Meibert
Urodzona w 1959, psycholog i naturoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie w Bochum; prace magisterską napisała o mindfulness. Obecnie kończy doktorat z MBCT. Vicedyrektor Instytutu Terapii Opartych na Uważności. Superwizor nauczycieli stosujących podejście mindfulness.
Od 1990 roku pracuje jako psycholog w prywatnym ośrodku i prowadzi psychoterapię skierowana na pracę z ciałem. Praktykuje mindfulness i medytacyjną prace z ciałem od 1988 roku. Ma rozległe doświadczenie dydaktyczne. Wykłada na tygodniowych kursach, jak również na dłuższych seminariach MBSR i MBCT. Prowadzi wykłady, konsultacje i seminaria dla nauczycieli w promocji zdrowia psychicznego.
Współautorka podręcznika: Mindfulness and Acceptance in Psychotherapy (German, DGVT-2004) i artykułów w prasie fachowej o MBSR i MBCT.

Katharina Meinhard

Urodzona w 1961, dyplomowana fizjoterapeutka. Jest dyrektorem programowym w Niemieckim Związku Nauczycieli Jogi. Współdyrektorka Yoga School of Dresden od 1992 roku. Ma ponad piętnaście lat doświadczeń w nauczaniu jogi.
Od 2003 jest nauczycielem MBSR, ukończyła szkolenie w Instytucie Terapii Opartych na Uważności. Praktykuje medytację zen od 1990 roku.
Od 1989 roku pracuje w programach profilaktycznych i rehabilitacyjnych z silnym naciskiem na pracę z ciałem opartą na uważności w placówkach klinicznych.

PROGRAM KURSU

Niektóre aspekty szkolenia nauczycieli MBSR:

 • Program szkolenia kładzie nacisk na pogłębienie własnej praktyki medytacji jako podstawy do nauczania innych.
 • Uczestnicy praktykują i uczą się prowadzić formalne ćwiczenie uważności, takie jak: skanowanie ciała (body scan), uważność oddechu (siedząca medytacja), czy świadoma praca z ciałem.
 • Uczestnicy praktykują i uczą się prowadzić również nieformalne ćwiczenia treningu uważności.
 • Wszystkie elementy są gruntownie omawiane i ćwiczone przez uczestników, również w małych grupach, w celu zdobycia doświadczenia już podczas kursu nauczycielskiego oraz wyrabiania standardów dydaktycznych wspólnych dla całej grupy.
 • Uczestnicy rozpoczynają i kończą szkolenie razem. Struktura szkolenia pozwala na intensywną współpracę między studentami, jak również na współpracę z kadrą.
 • Cennym zasobem szkolenia jest możliwość współpracy w ramach sieci zarówno polskiej i europejskiej nauczycieli MBSR.

Wybór tematów realizowanych podczas trwania kursu:

 • Wymagania wstępne, program, cele i oczekiwania uczestników.
 • Przygotowanie do prowadzenia konsultacji wstępnych i podsumowujących programu MBSR.
 • Prowadzenie treningów MBSR w różnych placówkach (w tym szpitale, przychodnie, placówki szkolne, więzienia, firmy).
 • Przegląd badań naukowych nad MBSR / MBCT.
 • Teoria stresu.
 • Realizacja konkretnych tematów ujętych w programie, w tym: świadoma komunikacja, praca z trudnymi emocjami, praca z depresją i stresem, „BHP nauczyciela uważności”.
 • Rola i funkcje nauczyciela uważności, wyznaczanie granic.
 • Jak dalej kontynuować swoją praktykę, rozwijać dobrostan i uważność.
 • Uczenie medytacji.
 • Jak pracować z pytami i trudnościami przeżywanymi przez uczestników treningu MBSR.
 • Związek między formalną i nieformalną praktyką medytacji mindfulness.
 • Tworzenie CD z własną medytacją mindfulness. Podczas kursu, uczestnicy tworzą własne płyty CD dla każdego z głównych ćwiczeń z programu.
 • Podczas ostatniej części programu szkolenia każdy uczestnik przeprowadza osobiście ośmiotygodniowy trening MBSR. Prowadzenie kursu podlega zarówno superwizji grupowej, jak i indywidualnej.

Oprócz szczegółowego zapoznania z programem uczestnicy kursu zdobywają umiejętności dydaktyczne niezbędne do uczenia medytacji uczestników kursów MBSR/MBCT, wspierania i motywowania ich w procesie rozwijania uważności.
Otrzymują materiały i wskazówki merytoryczne, które stanowią podstawę programu a zarazem pozostawiają przestrzeń na osobistą kreatywność i ekspresję uczestników. Wykładowcy wspierają każdego uczestnika w poszukiwaniu jego własnej tożsamości jako nauczyciela MBSR/MBST.
Program szkolenia nauczycieli MBSR/MBCT stanowi wyzwanie, zobowiązuje uczestnika nie tylko do rozwijania własnej praktyki i kultywowania postawy uważności w swoim życiu, ale i do wypełnienia szeregu wymagań programowych oraz samodyscypliny w dalszej działalności zawodowej.
Nauczyciele – absolwenci szkoleń realizowanych przez The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) zobowiązują się, że podczas prowadzonych przez siebie kursów będą ćwiczyć i realizować praktykę tak jak kursanci.

Uczestnicy Kursu spełniają następujące warunki:
• wiek powyżej 30 lat
• minimum 2 lata praktyki medytacyjnej pod kierunkiem uznanego nauczyciela
• zawód, którego podmiotem działania jest człowiek: medycyna, pedagogika, psychoterapia, psychologia, fizykoterapia, praca z ciałem ect.

W pierwszej polskiej edycji Kursu Nauczycielskiego MBSR/MBCT 2010/2011 uczestniczyły następujące osoby:

Jolanta Berezowska – certyfikat 2011
Jarosław Chybicki – certyfikat 2012
Ryszard Dobrski – certyfikat 2011
Paweł Holas
Marzena Imiłkowski
Ewa Kochanowska – certyfikat 2011
Filip Kołodziejczyk
Maga Korbel – certyfikat 2011
Zenon Kruczynski – certyfikat 2011
Tomasz Kryszczyński – certyfikat 2011
Artur Kuśmierz
Marta Makówka
Renata Mizerska
Michał Moniewski
Krzysztof Papis
Michael Sanderson

 

CERTYFIKAT NAUCZYCIELSKI

Zaliczenie kursu i przyznanie certyfikatu odbywa się na podstawie:
• aktywnego uczestnictwa w zajęciach podczas wszystkich zjazdów,
• przygotowania i samodzielnej realizacji 8 tygodniowego kursu MBSR/MBCT,
• przedstawienia samodzielnie przygotowanych materiałów dla kursantów,
• przedstawienia pisemnej pracy podsumowującej realizację treningu MBSR/MBCT.

Po pozytywnym zakończeniu całości programu absolwenci otrzymują certyfikaty nauczyciela MBSR, a osoby posiadające kwalifikacje do pracy klinicznej w dziedzinie chorób psychicznych – certyfikat nauczyciela (terapeuty) MBCT.