Wellness dla firm

Radzenie sobie ze stresem i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Celem programu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania stresem, zarządzania własną energią oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Wyzwania stojące przed współczesnymi menedżerami powodują, że coraz trudniej jest zachować wysoką efektywność w pracy. Długotrwały stres, frustracja, szybko zmieniające się warunki pracy, zmiany w otoczeniu powodują nieefektywne wytracanie energii oraz zachwianie równowagi w sferze fizycznej i psychicznej, co prowadzi do poczucia wypalenia zawodowego, braku zaangażowania, niezadowolenia z życia, czy nawet stanów depresyjnych.

Aby tę równowagę przywrócić korzystamy z nowego wzorca wydajności opartego na zarządzaniu energią. Celem programu jest uświadomienie korzyści wynikających z zarządzania własną energią, poznanie technik ułatwiających dbanie o wysoki poziom wpływów i niski poziom wydatków energetycznych oraz nabycie umiejętności efektywnego zarządzania energią na co dzień.

Ponadto w programie wykorzystywana Metoda Redukcji Stresu Oparta na Uważności (Mindfulness-Based Stress Reduction) opracowana w Klinice Redukcji Stresu Medical University Massachusetts (Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society), USA.

Pracownicy świadomi źródeł powstawania stresu, sposobów radzenia sobie ze stresem, właściwego wykorzystywania swojej energii, wzmacniają poczucie własnej wartości, pewności siebie, stają się bardziej kreatywni i efektywni.

Ćwiczenia relaksacyjne dla zapracowanych (Mindful Yoga in your Office)

Korzyści:

 • poznanie technik relaksacyjnych
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 • zmniejszenie objawów fizycznych i psychosomatycznych spowodowanych stresem
 • zwiększenie umiejętności świadomego relaksowania się

Ogólny program zajęć:

 • wykonywanie łagodnych ćwiczeń w połączeniu z oddechem
 • doświadczanie ciała – ćwiczenie koncentracji na poszczególnych częściach ciała
 • trening uważnego oddychania w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych
 • świadome poznawanie ograniczeń ciała

Programy Wellness dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się:

 • rozpoznawać źródła i objawy stresu
 • radzić sobie w stresujących sytuacjach
 • świadomie stosować techniki relaksacyjne
 • zmieniać style reagowania w trudnych sytuacjach
 • utrzymywać optymalny poziom źródeł energii
 • efektywnie zarządzać energią na co dzień

Korzyści dla organizacji i dla pracowników:

 • zwiększenie motywacji i zaangażowania
 • zwiększenie skuteczności działania
 • zmniejszenie absencji i fluktuacji kadrowej
 • polepszenie relacji z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami i klientami
 • poznanie technik relaksacyjnych i umiejętność ich zastosowania w trudnych sytuacjach
 • wzrost satysfakcji z pracy
 • poprawa jakości życia

Przykładowe elementy programu:

 • Audyt poziomu Wellness w firmie.
 • Spotkania edukacyjne na terenie firmy dotyczące relaksacji, profilaktyki zdrowia, radzenia sobie z trudnymi emocjami, odżywiania, zarządzania własną energią, zdrowego trybu życia, ruchu fizycznego itp.
 • Regularne zajęcia relaksacyjne na terenie firmy dla większych grup pracowników i/lub dla osób indywidualnych (CEO).
 • Wykłady on-line w formie distance learning.
 • Wyjazdowe szkolenia dwudniowe dla wybranych grup pracowników.
 • Employee Assistance Programs (EAPs) – program profilaktyki zdrowia i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi i osobistymi – stała pomoc psychologiczna, terapeutyczna na terenie firmy oraz w gabinetach prywatnych.
 • Newsletter „wellbeing” – miesięcznik rozsyłany mailowo do pracowników firmy, kalendarz uważności itp. zawierający treści dotyczące edukacji prozdrowotnej.

Zapraszamy do kontaktu: info@klinikastresu.com.pl

Dla nauczycieli i personelu medycznego

Program redukcji stresu i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz dla personelu medycznego.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • Rozumieć naturę, źródła i objawy stresu.
 • Zmieniać swoje style reagowania w trudnych sytuacjach.
 • Stosować techniki relaksacyjne.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętności efektywnego radzenia sobie ze stresem, poprzez poznanie źródeł stresu oraz technik skutecznego radzenia sobie z takim rodzajem emocji, szczególnie poprzez poznanie i praktykowanie technik relaksacyjnych.

Uczestnicy i miejsce:

Ćwiczenia dla osób pracujących w warunkach stresogennych, szczególnie polecane osobom pracującym w zmiennych lub trudnych warunkach. Nie trzeba mieć żadnego przygotowania.

Grupy od 10 do 15 osób.

Ogólny program:

 1. Wprowadzenie: natura, źródła i objawy stresu.
 2. Rozpoznanie własnych umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz własnego stylu reagowania na stres.
 3. Trening uważnego oddychania.
 4. Doświadczanie koncentracji oraz rozproszenia uwagi.
 5. Wykonywanie łagodnych ćwiczeń fizycznych w połączeniu z oddechem.
 6. Doświadczanie ciała, poznawanie ograniczeń ciała.
 7. Trening uważnego chodzenia.
 8. Obserwowanie umysłu oraz poznawanie poczucia jedności.
 9. Poszukiwanie obszarów aktywności z próbami utrzymywania samoświadomości.

Rozwijane kompetencje:

 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach;
 • zmniejszenie objawów fizycznych i psychosomatycznych spowodowanych stresem;
 • zwiększenie umiejętności świadomego relaksowania się.

Program został opracowany na podstawie Metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction) opracowanej przez prof. Jona Kabat-Zinna z Kliniki Redukcji Stresu Uniwersytetu Medycznego Massachusetts w Worcester, USA. Ponadto program wykorzystuje elementy systemu ćwiczeń jogi: pranajamy i hatha jogi oraz medytacji.

Metoda Redukcji Stresu Oparta na Uważności stosowana jest z powodzeniem od ponad trzydziestu lat w placówkach służby zdrowia, w szkolnictwie, w biznesie oraz przez osoby indywidualne w Stanach Zjednoczonych oraz w wielu innych krajach.