Analiza Bioenergetyczna A. Lowena

O metodzie

Opracowana przez Alexandra Lowena (bioenergetyka) opiera się na pracy z ciałem, pobudzaniu go do ożywienia, poruszaniu emocji zastygłych w napięciach mięśniowych. Dąży do przywrócenia jedności ciała i umysłu, udrożnieniu swobodnego przepływu energii oraz ekspresję uczuć. Uczuć, których domem jest ciało. Często ciało pamięta najwięcej… Dzięki ćwiczeniom fizycznym możemy dotrzeć do tych wspomnień co pozwala na wyrażenie uczuć, które tam zostały zamrożone, i… uwolnienia, poczucia kompletności siebie, swojej rzeczywistej siły.

Formuła zajęć

Poprzez ćwiczenia fizyczne podążamy za ciałem by je ożywić i dopuścić do ekspresji uczuć. Ruszamy się, tupiemy, rozluźniamy, pogłębiamy oddech, zapraszamy dźwięk, płacz, śmiech, słowa. Uważnie słuchamy historii ciała i podążamy za jego potrzebami w jego indywidualnym tempie. Osoby po zdarzeniach traumatycznych czy wrażliwości na krzyk prosimy o szczególną ostrożność.

Zwroty i powroty uczestniczek i uczestników pokazują, że ta praca jest wspierająca i ubogacająca ich życie.

Struktura spotkania jest następująca: jest część werbalna, gdzie w kręgu uczestnicy dzielą się (na tyle, ile są chcą) swoją motywacją do wzięcia udziału w warsztacie oraz część ćwiczeniowa – tzw. doświadczeniowa. Nie są ćwiczenia fitness, ale raczej uważność na ciało i jego odczucia w ruchu, dotyku, kontaktu z innymi osobami i emocjami, jakie to może wywoływać. By było bezpiecznie i przyjaźnie każdy z uczestników wg własnych potrzeb, ograniczeń, możliwości reguluje sobie ich intensywność. To również dobra praktyka by poznać swoje wzorce budowania relacji ze sobą. Sprawność fizyczna w rozumieniu kondycji nie jest absolutnie wymagana czasami stanowi nawet ograniczenie.

To nie są zajęcia dla każdego i nie w każdym momencie życiowym.

Moja żywotność – grupa ćwiczeniowa wg metody Alexandra Lowena

Żywotność jest stanem obecności i reaktywności na to, co jest „tu i teraz”. To chwile, w których pozostajemy w kontakcie z czuciem i uczuciami, które jak impulsy przepływają przez nasze ciała, poruszają nasze mięśnie, ukazują się w wyrazie naszych twarzy, w postawie ciała, w spontanicznym ruchu i dźwięku.

Zapraszamy na cykl warsztatów powrotu do ciała, czucia siebie, budowania zaufania do ciała i doświadczania emocji.
Grupa ma charakter ćwiczeniowy i prowadzona jest w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena. Dzięki ćwiczeniom uczymy się poznawać jak ciało, umysł i emocje są ze sobą ściśle połączone.
Celem praktyki jest odzyskanie i ożywienie ciała, zwiększanie świadomości ciała i bezpieczne wyrażanie emocji.
Poznajemy i rozwijamy nasz kontakt z ciałem, dostęp do emocji i ich ekspresji zarówno w sferze fizycznej, jak i werbalnej.

Proponowane tematy 8 spotkań:

  1. Stoję mocno na ziemi – powrót do ciała
  2. To moja przestrzeń – moje tak, moje nie
  3. Miednica i serce – razem czy osobno
  4. Puścić głowę – kontrola, puszczanie, odpuszczanie
  5. Żywotność – moja energia do życia
  6. Sięgam i stawiam granice
  7. Od niezależności do bliskości
  8. Jak kończę, co zostaje?

Korzyści z udziału w zajęciach:
– lepszy kontakt z ciałem
– poznawanie sygnałów z ciała
– odkrywanie emocji w ciele
– większa akceptacja trudnych emocji
– bezpieczna ekspresja
– ugruntowanie i wewnętrzna stabilność
– uwalnianie napięć psychogennych

Zajęcia prowadzi: Ewa Kaian Kochanowska – facylitatorka w nurcie Analizy Bioenergetycznej wg metody Alexandra Lowena, ukończyła 4-letnie szkolenie akredytowane przez Florida Society for Bioenergetics Analysis, prowadzi terapię indywidualną w tym nurcie, doświadczona nauczycielka jogi oraz uważności

Superwizja: Grzegorz Byczek – psychoterapeuta w nurcie Analizy Bioenergetycznej https://grzegorzbyczek.com/

Przeciwwskazania do udziału w zajęciach:
terapia psychotropowa, stany psychotyczne, ciąża, połóg, aktualnie trwające stany ostre i podostre (pourazowe, infekcyjne).

Względne przeciwwskazania:
choroby przewlekle postępujące, wyniszczenie organizmu, padaczka, jaskra, karmienie piersią, wrażliwość na krzyk.

Dodatkowo informujemy, że nie jest wskazane, aby pary i osoby blisko spokrewnione uczestniczyły w tym samym warsztacie, może to czasami ograniczać proces otwierania się i swobodnej ekspresji.

Żywotność daje przyjemność, poczucie adekwatności, kompletności i dobrostanu.
Czemu nie sięgamy po swoją żywotność skoro jest taka dobra? Zróbmy sobie przestrzeń na więcej siebie w sobie. Zaprośmy do kontaktu to, co schowane w nas i niepewne, po to by uwolnić energię i pozwolić naszej żywotności, by na dobre rozgościła się w naszym życiu. Zapraszamy do wspólnej praktyki podczas ćwiczeń w metodzie Lowena, gdzie drogą jest refleksja nad swoimi pragnieniami, czucie ciała oraz uruchamianie i wyrażanie emocji. Przywrócimy swoją żywotność, udrożnimy dostęp do swojej witalności, przez co nasze życie może okazać się pełniejsze przyjemności i radości.