Neurodharma, czyli jak uważność zmienia nasz układ nerwowy

Rick Hanson, autor książki „Siedem Praktyk Szczęścia” od ponad trydziestu lat bada wpływ medytacji i uważności na ludzki umysł.

Dzięki wielu opisanym w książce mechanizmom, możemy wyuczyć się nowych, dobrych nawyków i jednocześnie pozbyć się automatyzmów działania i myślenia, które nam nie służą i stanowią przeszkodę w odczuwaniu wewnętrznego spokoju i prowadzeniu dobrego życia.