Praktyka świadomego ruchu

Praktyka świadomego ruchu

PRAKTYKA ŚWIADOMEGO RUCHU to sesja wspierająca uważne bycie w ciele oraz świadomość jego ruchu.   Przywraca i wzmacnia stan równowagi. Budzi żywotność oraz kreatywne zasoby naszych ciał. Pogłębia samoświadomość. Otwiera na nowe doświadczenia oraz aktywizuje do działania. Zwiększa kontakt z własnymi potrzebami, jak również zasobami. Wspiera budowanie relacji z samym sobą oraz szeroko rozumianym otoczeniem….