Centrum redukcji stresu
i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Projekt inspirowany Metodą Redukcji Stresu Opartej na Uważności
Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR

Klinika Stresu to centrum aktywnego uczenia się jak wykorzystywać własne zasoby do poprawy zdrowia i samopoczucia. Prowadzimy wykłady
i kursy uczące metod i technik radzenia sobie ze stresem i z trudnymi emocjami. W czasie spotkań uczestnicy poznają nowoczesne i zweryfikowane naukowo techniki redukcji stresu opracowane na podstawie programu MBSR. 

Oferta

Kalendarium

Opinie

Adrianna

Od początku byłam nastawiona na pracę. Udział w kursie był przemyślaną i świadomą decyzją i chciałam się w pełni zaangażować,

Magda

Z zaangażowaniem uczestniczyłam w spotkaniach, z zajęć wychodziłam bogatsza o nowe doświadczenia, refleksje i praktyczne umiejętności. Mimo, że zaplanowałam sobie

Jacek Bukowski

Bardzo się cieszę, że wziąłem udział w kursie. Ponieważ od pięciu lat praktykuję Vipassanę z bardzo dobrymi rezultatami, to nie