Radzenie sobie ze stresem i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Celem programu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania stresem, zarządzania własną energią oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Wyzwania stojące przed współczesnymi menedżerami powodują, że coraz trudniej jest zachować wysoką efektywność w pracy. Długotrwały stres, frustracja, szybko zmieniające się warunki pracy, zmiany w otoczeniu powodują nieefektywne wytracanie energii oraz zachwianie równowagi w sferze fizycznej i psychicznej, co prowadzi do poczucia wypalenia zawodowego, braku zaangażowania, niezadowolenia z życia, czy nawet stanów depresyjnych.

Aby tę równowagę przywrócić korzystamy z nowego wzorca wydajności opartego na zarządzaniu energią. Celem programu jest uświadomienie korzyści wynikających z zarządzania własną energią, poznanie technik ułatwiających dbanie o wysoki poziom wpływów i niski poziom wydatków energetycznych oraz nabycie umiejętności efektywnego zarządzania energią na co dzień.

Ponadto w programie wykorzystywana Metoda Redukcji Stresu Oparta na Uważności (Mindfulness-Based Stress Reduction) opracowana w Klinice Redukcji Stresu Medical University Massachusetts (Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society), USA.

Pracownicy świadomi źródeł powstawania stresu, sposobów radzenia sobie ze stresem, właściwego wykorzystywania swojej energii, wzmacniają poczucie własnej wartości, pewności siebie, stają się bardziej kreatywni i efektywni.


Ćwiczenia relaksacyjne dla zapracowanych (Mindful Yoga in your Office)

Korzyści:

 • poznanie technik relaksacyjnych
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 • zmniejszenie objawów fizycznych i psychosomatycznych spowodowanych stresem
 • zwiększenie umiejętności świadomego relaksowania się

Ogólny program zajęć:

 • wykonywanie łagodnych ćwiczeń w połączeniu z oddechem
 • doświadczanie ciała – ćwiczenie koncentracji na poszczególnych częściach ciała
 • trening uważnego oddychania w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych
 • świadome poznawanie ograniczeń ciała

Programy Wellness dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się:

 • rozpoznawać źródła i objawy stresu
 • radzić sobie w stresujących sytuacjach
 • świadomie stosować techniki relaksacyjne
 • zmieniać style reagowania w trudnych sytuacjach
 • utrzymywać optymalny poziom źródeł energii
 • efektywnie zarządzać energią na co dzień

Korzyści dla organizacji i dla pracowników:

 • zwiększenie motywacji i zaangażowania
 • zwiększenie skuteczności działania
 • zmniejszenie absencji i fluktuacji kadrowej
 • polepszenie relacji z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami i klientami
 • poznanie technik relaksacyjnych i umiejętność ich zastosowania w trudnych sytuacjach
 • wzrost satysfakcji z pracy
 • poprawa jakości życia

Przykładowe elementy programu:

 • Audyt poziomu Wellness w firmie.
 • Spotkania edukacyjne na terenie firmy dotyczące relaksacji, profilaktyki zdrowia, radzenia sobie z trudnymi emocjami, odżywiania, zarządzania własną energią, zdrowego trybu życia, ruchu fizycznego itp.
 • Regularne zajęcia relaksacyjne na terenie firmy dla większych grup pracowników i/lub dla osób indywidualnych (CEO).
 • Wykłady on-line w formie distance learning.
 • Wyjazdowe szkolenia dwudniowe dla wybranych grup pracowników.
 • Employee Assistance Programs (EAPs) – program profilaktyki zdrowia i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi i osobistymi – stała pomoc psychologiczna, terapeutyczna na terenie firmy oraz w gabinetach prywatnych.
 • Newsletter „wellbeing” – miesięcznik rozsyłany mailowo do pracowników firmy, kalendarz uważności itp. zawierający treści dotyczące edukacji prozdrowotnej.

Zapraszamy do kontaktu: info@klinikastresu.com.pl