Zapraszamy na indywidualne spotkania – sesje terapeutyczne lub konsultacje, które prowadzą:

Ewa Kaian Kochanowska – doświadczona nauczycielka Mindfulness, szczególnie metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności – Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR, certyfikowana w Institute for Mindfulness-Based Approaches IMA w Niemczech, terapeutka MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w procesie certyfikacji w Oxford Mindfulness Centre.

W 2021 roku ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena w Instytucie Analizy Bioenergetycznej pod kierunkiem Marzeny Barszcz. Szkolenie afiliowane jest przez Florida Society for Bioenergetic Analysis w USA. Posiada tytuł facylitatora Analizy Bioenergetycznej i jest psychoterapeutką w tym nurcie w trakcie certyfikacji.

Ukończyła roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, wprowadzenie do terapii schematów w Ośrodku Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Sensica w Toruniu. Uczestniczyła w szkoleniu terapii opartej na mentalizacji prowadzonym przez Henninga Jordeta – certyfikowanego trenera MBT z The Anna Freud Center oraz warsztatach dotyczących ISTDP, DBT.

Staż kliniczny odbyła na Oddziale Psychiatrii osób dorosłych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Oferujemy pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnościami w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zakres pomocy obejmuje m.in.:

  • długotrwały stres i napięcie
  • nieradzenie sobie z trudnymi emocjami
  • stany nawracającego smutku
  • apatia, brak energii
  • nadpobudliwość
  • wypalenie w pracy zawodowej
  • powracający lęk
  • trudne relacje z bliskimi
  • uzależnienia
  • brak satysfakcji z życia

Wspólnie ustalamy cele i terminarz spotkań.

Zazwyczaj jedno spotkanie trwa 50 min, opłata wynosi od 180 do 200 zł.

Kontakt: tel. 691 355 400, ewa@klinikastresu.com.pl

Adres: Sopot, ul. Władysława IV 11, domofon 3


Alina Krzekotowska – mgr psychologii klinicznej, kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami: psychoterapeuty systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA i IPZ oraz psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz szkolenia i warsztaty tematyczne. 
W psychoterapii preferuje podejście systemowe, ale w zależności od zgłaszanego problemu – czerpie z innych szkół terapii i metod. Podkreśla wagę KONTAKTU – ROZMOWY – RELACJI w sytuacji pomagania.
W kręgu jej zainteresowań znajdują się aktualnie: problemy życiowe i emocjonalne, depresja, kryzysy w związku, tzw. kryzys połowy życia, problemy jedzeniowe i zaburzenia odżywiania, praca ze snem, wewnętrzna zmiana i rozwój.

„pół godziny jogi rano to jak poranne mycie zębów; rozciągam się… zwłaszcza mentalnie”

Prowadzi Gabinet psychoterapii w Gdańsku ul. Sosnowa 7/6

Kontakt: tel. 604-751-928, e-mail: alinagab@poczta.onet.pl

Facebook: Gabinet Psychoterapii Alina Krzekotowska Gdansk