Program redukcji stresu i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz dla personelu medycznego.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • Rozumieć naturę, źródła i objawy stresu.
 • Zmieniać swoje style reagowania w trudnych sytuacjach.
 • Stosować techniki relaksacyjne.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętności efektywnego radzenia sobie ze stresem, poprzez poznanie źródeł stresu oraz technik skutecznego radzenia sobie z takim rodzajem emocji, szczególnie poprzez poznanie i praktykowanie technik relaksacyjnych.

Uczestnicy i miejsce:

Ćwiczenia dla osób pracujących w warunkach stresogennych, szczególnie polecane osobom pracującym w zmiennych lub trudnych warunkach. Nie trzeba mieć żadnego przygotowania.

Grupy od 10 do 15 osób.

Ogólny program:

 1. Wprowadzenie: natura, źródła i objawy stresu.
 2. Rozpoznanie własnych umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz własnego stylu reagowania na stres.
 3. Trening uważnego oddychania.
 4. Doświadczanie koncentracji oraz rozproszenia uwagi.
 5. Wykonywanie łagodnych ćwiczeń fizycznych w połączeniu z oddechem.
 6. Doświadczanie ciała, poznawanie ograniczeń ciała.
 7. Trening uważnego chodzenia.
 8. Obserwowanie umysłu oraz poznawanie poczucia jedności.
 9. Poszukiwanie obszarów aktywności z próbami utrzymywania samoświadomości.

Rozwijane kompetencje:

 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach;
 • zmniejszenie objawów fizycznych i psychosomatycznych spowodowanych stresem;
 • zwiększenie umiejętności świadomego relaksowania się.

 

Program został opracowany na podstawie Metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction) opracowanej przez prof. Jona Kabat-Zinna z Kliniki Redukcji Stresu Uniwersytetu Medycznego Massachusetts w Worcester, USA. Ponadto program wykorzystuje elementy systemu ćwiczeń jogi: pranajamy i hatha jogi oraz medytacji.

Metoda Redukcji Stresu Oparta na Uważności stosowana jest z powodzeniem od ponad trzydziestu lat w placówkach służby zdrowia, w szkolnictwie, w biznesie oraz przez osoby indywidualne w Stanach Zjednoczonych oraz w wielu innych krajach.