Swój udział w programie oceniam bardzo dobrze. Uczestnictwo w 8-tygodniowym przedsięwzięciu było dla mnie dużym wyzwaniem. Aby uczestniczyć w kursie musiałam przezwyciężyć takie trudności jak: dojazd, zmęczenie, irytacja. Treści programowe spełniły moje oczekiwania.

Praktykowanie wpłynęło na moje życie prywatne i zawodowe. Jestem spokojniejsza, skupiam się na teraźniejszości. Staram się okiełznać własne myśli i sądy na własny temat oraz otaczającego świata. Czuję, że moje ciało jest bardziej rozluźnione.

Praktykę uważności w swoim życiu prywatnym chciałabym ugościć na stałe. Jeżeli chodzi o przestrzeń zawodową to widzę ogromny potencjał uważności w pracy z dziećmi. Poszukiwałam już informacji o kursach dających uprawnienia do prowadzenia zajęć uważności.

Przygotowanie merytoryczne oraz prowadzenie zajęć oceniam celująco. Ważne jest aby osoba, która prowadzi takie zajęcia, odzwierciedlała założenia danej metody. Pani Ewa doskonale odzwierciedla osobę praktykującą uważność. Ponadto jest osobą otwartą, słuchającą oraz życzliwą. Na zajęciach czułam się bardzo spokojnie oraz bezpiecznie. O taki stan zadbała przede wszystkim osoba prowadząca.

Chciałabym w przyszłości uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Panią Ewę. Dobrym pomysłem jest organizowanie zajęć dla uczestników korzystających z 8-tygodniowego kursu przynajmniej raz w miesiącu.

Maj 2017