Stowarzyszenie Forum Rozwoju Integralnego oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na

III Ogólnopolską Konferencję Integralną SPIN 2010
Doświadczanie Duchowości
27 – 28 listopada 2010 roku w Gdańsku
Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, audytorium 211

Do uczestnictwa w Konferencji zaprosiliśmy wiele znanych osób zainteresowanych własnym rozwojem, poszukujących odpowiedzi na pytania o wiarę i doświadczenie duchowe.

Cele Konferencji to między innymi rozmowa na temat wymiaru duchowego religii i próba poznania różnych możliwości realizacji wymiaru transcendentnego w życiu człowieka. Chcemy także pytać o duchowość pozareligijną, o jej przejawy, czym jest, jakie ma znaczenie, co z niej wynika. Zależy nam przede wszystkim, by usłyszeć wypowiedzi ludzi, którzy autentycznie poszukują Prawdy i Absolutu, a co więcej, podobne przeżycia stały się ich udziałem.

Marek Kamiński – podróżnik, polarnik, zdobywca dwóch biegunów, działacz społe-czny i biznesmen, autor wielu książek między innymi Razem na bieguny i Moje bieguny. Założył fundację, która pomaga osobom potrzebującym i niepełnosprawnym, oraz współtworzy programy edukacyjne.

Dana Carman – lider konsultingu integralnego w USA, członek The Spirit of the Money Collaborative. Aktywista zaangażowany w zwal-czanie głodu i edukację na terenach Amazonii oraz Afryki. Współzałożyciel Pacific Integral – laboratorium doradztwa i nauki. Projektodawca jednego z najlepszych programów zarządzania transformacyjnego Generatic Transformative Change.

Wojciech Żmudziński – jezuita, dyrektor Centrum Arrupe w Gdyni oraz Edukacyjnej Kliniki Poradni Profilaktyki Uzależnień. Autor książek, a także artykułów z dziedziny edukacji, profilaktyki uzależnień i teologii biblijnej.

Piotr Błajet – profesor UMK w Toruniu, AWFiS w Gdańsku. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z pedagogiką zdrowia, pedagogiką ciała, antropologią pedagogiczną, edukacją integralną. Do 2001 roku trener koszykówki w ekstraklasie kobiet i kadrze Polski. Autor książek: Ciało w kulturze współczesnej, Szkice o wychowaniu agonistycznym.

Mikołaj Uji Markiewicz – psycholog, wieloletni uczeń zen soto, Dharma Holder w linii przekazu Roshiego Jakusho Kwonga. Prowadzi odosobnienia medytacyjne, wykłady wprowadzające, warsztaty zen.

Maksymilian Nawara – benedyktyn, kapłan, patrolog. Od 2006 roku prowadzi Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu. Zaangażowany w dialog chrześcijaństwa z buddyzmem zen.

Aleksander Teisseyre psycholog i coach integralny. Interesuje się Modelem Integralnym zainicjowanym przez Kena Wilbera i astosuje go w psychoterapii i coachingu. Ukończył szkolenie na temat zastosowania Modelu Integralnego w biznesie, zorganizowanym przez Instytut Integralny w Denver, USA.

Jerzy Grycan – legendarny trener tenisa stołowego. Od ponad trzydziestu lat szkoli zawodników, trenerów i instruktorów w Polsce, Chinach i Australii. Przez wiele lat rozwijał integralną wizję tenisa stołowego, autor książki Integralny tenis stołowy.

Maciej Gutkowski – menedżer integralny, absolwent wydziału filozoficzno-historycznego UJ, autor współpracujący z Nowymi Książkami, Tygodnikiem Powszechnym, Gazetą Wyborczą, Liberte!.

Jarosław Chybicki – Psycholog, absolwent UG oraz Paryskiej Sorbony. Założyciel i prezes firmy doradczej. W modelu Wilbera widzi prostą i komunikatywną formułę propagowania duchowości w życiu zawodowym i prywatnym. Wiele inspiracji czerpie z psychologii pozytywnej. Prezes Stowarzyszenia Forum Rozwoju Integralnego.

Dodatkowe informacje:

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Integralnego
ola@integralni.org tel. 504 317 299
wojtek@integralni.org tel. 795 319 300

Zapisy: konferencja@integralni.org
Opłata konferencyjna: 240 zł
uwaga: opłata 190 zł w przypadku wpłaty do dnia 15 listopada 2010 r.

dla studentów i emerytów (z legitymacją) 150 zł
dla członków FRI (z opłaconymi składkami) 90 zł

wpłaty należy dokonywać do dnia 25 listopada 2010 r.

na konto:

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Integralnego
ul. Jednorożca 6/3, 80-299 Gdańsk
51 1940 1076 3064 7844 0000 0000
tytuł przelewu: SpIn 2010

Kategorie: AKTUALNOŚCI