Zapraszamy na warsztaty Integral Life Practice
w dniach 15-16-17 października 2010
w Ośrodku Tu I Teraz w Nowym Kawkowie

Temat :  Integralne życie, praca, rozwój

Proponowany program:

 • Wprowadzenie do Integralnej Praktyki Życiowej (Integral Life Practice)
 • Co to jest model AQAL i jak pomaga zrozumieć świat i siebie w świecie
 • Jak ILP wspiera rozwój człowieka
 • Obszary działania ILP
 • Jak odkryć swoje wartości w życiu zawodowym i prywatnym i żyć nimi w domu i w pracy
 • Trening trzech ciał: fizycznego, subtelnego, przyczynowego
 • Praktyczne techniki łączenia ciała i umysłu (body scan, mindfulness yoga)
 • Świadome odżywianie
 • Wprowadzenie do medytacji z oddechem
 • Praca z cieniem – proces 3-2-1
 • Integralne radzenie sobie ze stresem (np. technika uważnego widzenia)
 • Moja integralna praktyka rozwojowa

Uwaga: w sobotę i niedzielę dla chętnych poranna (przed śniadaniem) sesja hathajogi i pranayamy


Ken Wilber
zdefiniował Integralną Praktykę Życiową (ILP) jako świadome ćwiczenie ciała, umysłu i ducha w sobie, kulturze i naturze – wykorzystując integralną mapę AQAL pomocną w rozeznaniu się w rozmaitych technikach rozwojowych wynalezionych przez ludzi na przestrzeni wieków.
Twórcy integralnej mapy nakreślili wiele wymiarów i fal w ewolucji istoty ludzkiej. Mapa integralna tworzy przestrzeń, która zawiera wszystkie aspekty istnienia w zharmonizowany sposób, i gdzie możemy wzrastać poprzez praktykę, bez ograniczania się narzędziami czy technikami.
Dzięki globalizacji wiedzy możemy mieć dostęp do całego światowego zbioru technik rozwojowych – poprzez kultury i poprzez czas. Rozmaitość praktyk przemieniających jest ogromna, od złożonych do prostych, od dominujących po mało znane, od naukowych po artystyczne, od tradycyjnych po nowatorskie. Wszystkie są dostępne dla nas właśnie tu i teraz.
Praktykujący ILP osiągają korzyści poprzez trening wieloaspektowy, w którym rozwój w jednym obszarze dobroczynnie wpływa na inne. Cztery podstawowe moduły ILP to: fizyczny, psychodynamiczny, poznawczy i medytacyjny. Podczas tworzenia własnego ILP początkujący przechodzą przez proces obserwacji swoich dotychczasowych praktyk, korzystając z mapy AQAL rozpoznają luki, oceniają swoje zaangażowanie i wybierają nowe praktyki, które chcą ćwiczyć.
ILP prowadzi praktykujących na drogę życia, której najważniejszym celem jest dobre samopoczucie, szczęśliwe związki, rozwój kariery zawodowej, czyli przebudzenie wszystkich bytów, zaczynając od siebie.
Praktyka wymaga pewnej dyscypliny działania, nawyku powtarzania, czy regularnych ćwiczeń wykonywanych z pewną intencją. Kiedy mądrze rozwijamy ILP praktyka daje nam wiele korzyści. Jeśli nie mamy obsesji na punkcie rezultatów, ILP ujawnia nieoczekiwane dobrodziejstwa. Co ciekawe praktyki ILP mogą wydawać się paradoksalne. Na przykład, wymagają czasu, ale często udostępniają nam go więcej: mogą spowalniać jego upływ i otwierać nas na bezczasową chwilę, z której powstaliśmy. Wymagają poświęcenia, ale odbudowują nas. Wymagają porzucenia ustalonych wzorów, ale przez to otwierają nas na nową miłość, nową świadomość, nową energię. To co tracimy, zostaje zastąpione nową radością, pięknem i siłą. Wymagają wysiłku, ale stają się bardzo łatwe. Wymagają zobowiązań – ostatecznie stają się drugą naturą. Potrzebują wytrwałej woli, ale z czasem stają się nienaruszone. Chociaż trudno je zacząć, ostatecznie nie można ich porzucić.

więcej info: ewa@klinikastresu.com.pl

festiwal w Nowym Kawkowie. VI 2010

Kategorie: AKTUALNOŚCI