Mindfulness

Co to jest Mindfulness?

Co to jest Mindfulness – Uważność? Określenie MINDFULNESS tłumaczone w języku polskim jako UWAŻNOŚĆ wywodzi się od angielskiego przymiotnika mindful – uważający, troskliwy, dbały, świadomy. Jon Kabat-Zinn określa uważność jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej Czytaj więcej…