Kurs spełnił moje oczekiwania. Poznałam różne praktyki, formy medytacji. Jedyną trudnością, zwłaszcza na początku kursu, było dla mnie dzielenie się moimi przemyśleniami z grupą oraz praca w parach. Potem jak poznałam grupę, czułam się bardziej swobodnie.

Po pierwsze jestem spokojniejsza. Lepiej rozpoznaję symptomy w ciele, pojawianie się negatywnych myśli, które prowadziły do wybuchu. Ćwiczę wówczas dialog z samą sobą, zaspokajanie swoich najpilniejszych potrzeb.

Na pewno będę kontynuować praktykę, bo widzę, że to jest dla mnie dobre. Mam swoich faworytów: medytację z oddechem, uważny ruch, medytację z trudnościami, które na stałe wprowadziłam w swój rytm dnia.

Kurs był bardzo dobrze „zaprojektowany”. Tworzył logiczną całość. Kolejne informacje bazowały na naszej wiedzy z poprzednich spotkań.

Bardzo lubiłam słuchać jak odpowiadałaś na nasze pytania, wątpliwości. Było to łagodne, pozbawione ocen, nie narzucałaś nam niczego.

Marzec 2021