SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE TERAPII POZNAWCZEJ OPARTEJ NA UWAŻNOŚCI (MBCT-PL)
Zapewnia specjalistom z różnych środowisk zawodowych wyjątkową okazję do uzyskania pogłębionej wiedzy i umiejętności w dziedzinie Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT).
Naszym celem jest wspieranie społeczności osób praktykujących uważność poprzez przekazanie im wiedzy o tym, jak uczyć uważności i prowadzić wysokiej jakości treningi MBCT. Pragniemy także przyczynić się do rozwoju i rozpowszechnienia tego innowacyjnego podejścia dla poprawy zdrowia psycho-fizycznego.

Trwają zapisy na ścieżkę regularną szkolenia –
I zjazd w dniach 20-22 września 2019 w Warszawie
pozostałe terminy na stronie https://www.fundacja-mindfulness.org/harmonogram-szkolenia/

Szkolenie jest organizowane przez Fundację Rozwoju Mindfulness we współpracy z Oksfordzkim Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Centre, OMC) przy Uniwersytecie w Oksfordzie, UK.
Pomyślne ukończenie szkolenia zakończy się otrzymaniem certyfikatu nauczyciela (terapeuty) MBCT wydanego przez Oxford Mindfulness Centre oraz Fundację Rozwoju Mindfulness.

Program szkolenia nauczycielskiego MBCT w Polsce oferuje dwie ścieżki do uzyskania certyfikatu w zależności od stopnia zaawansowania osoby w praktyce i wiedzy dotyczącej uważności.

Ścieżka dla zaawansowanych ma charakter skrócony i jest otwarta dla osób będących absolwentami studiów podyplomowych pt.: „Uważność i współczucie, fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS lub osób posiadających ukończone szkolenie nauczycielskie w interwencji opartej na uważności oraz spełniających Kryteria Kwalifikacyjne. Zawiera łącznie 21 dni szkolenia, całość zmieści się w okresie 1-1,5 roku.

Ścieżka regularna jest poszerzona o około 1/3 w stosunku do zaawansowanej i dotyczy wszystkich chętnych spełniających Kryteria Kwalifikacyjne: https://www.fundacja-mindfulness.org/kryteria-kwalifikacyjne
Zawiera łącznie 32 dni szkoleniowe w okresie 2-2,5 roku.

Dodatkowe informacje:
https://www.fundacja-mindfulness.org/szkolenie-mbct/
https://www.fundacja-mindfulness.org/koszty-szkolenia/