Swoje zaangażowanie w udział w programie MBSR uważam za bardzo dobre. Był to dla mnie czas poznania samej siebie, w którym nauczyłam się poświęcać czas na bycie sama ze sobą. Trudnością, zwłaszcza na początku programu było dla mnie wyodrębnienie stałej pory w ciągu dnia na praktykę. W miarę trwania programu i poznawania różnych technik uważnej pracy ze sobą wypracowałam swój własny rytuał uważności.
Dzięki praktyce uważności, której nauczyłam się na programie stałam się bliższa sobie i zaczęłam podchodzić do swoich emocjonalnych reakcji z większą refleksją i zrozumieniem. Zyskałam większą równowagę i racjonalne podejście do swoich myśli. Słuchając wrażeń z ciała zaczęłam pracować nad zdrowymi granicami, nie pozwalając emocjom władać moją fizycznością w takim stopniu jak dotychczas. Krótko mówiąc, zyskałam ulgę 😉
Zdecydowanie nie wyobrażam sobie dalszego życia bez praktyki uważności. Powracanie do chwili obecnej z uwagą zwróconą na oddech, bądź wrażenia płynące z ciała w codziennych czynnościach takich, jak jedzenie czy spacerowanie zagościło w mojej codzienności bez wysiłku. Będę starała się również praktykować dłuższe medytacje 40 minutowe porankami, gdyż jednym z moich celów jest wypracowanie nawyku wstawania o 5 rano, by zyskać w ciągu dnia czas na aktywności skierowane wyłącznie na siebie.
Zajęcia były prowadzone w bardzo dobrej, ciepłej atmosferze. Od prowadzącej zyskałam dużą dawkę wiedzy z dziedziny uważności i innych.

Lipiec 2019