BRAK MIEJSC

Podstawową rzeczywistością każdego człowieka jest jego ciało. Nasze istnienie nie jest wyimaginowanym obrazem znajdującym się w mózgu, ale żyjącym, pulsującym organizmem. Dlatego aby poznać siebie, należy wczuć się we własne ciało. Wyparcie uczuć w którejkolwiek jego części jest wyparciem części siebie. Samoświadomość – pierwszy krok w procesie terapeutycznym – jest odkrywaniem siebie poprzez odczuwanie całego ciała, od czubka głowy po czubki palców. Wiele osób traci świadomość i poczucie ciała pod wpływem stresu. Oddzielają się niejako od samych siebie, aby uciec przed rzeczywistością. Prawie wszyscy ludzie w naszej kulturze wypierają odczuwanie różnych części swojego ciała.
Alexander Lowen

Grupa „lowenowska” w Gdańsku – MAM CIAŁO
Cykl warsztatów powrotu do ciała, czucia siebie, budowania zaufania do ciała i doświadczania emocji.
Grupa ma charakter ćwiczeniowy i prowadzona jest w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena, dzięki której uczymy się poznawać jak ciało, umysł i emocje są ze sobą ściśle połączone.
Celem praktyki jest odzyskanie i ożywienie ciała, zwiększanie świadomości ciała i bezpieczne wyrażanie emocji.
Poznajemy i rozwijamy nasz kontakt z ciałem, dostęp do emocji i ich ekspresji zarówno w sferze fizycznej, jak i werbalnej.

Zajęcia w poniedziałki g. 18.30-20.30
od 20 maja do 17 czerwca


Proponowane tematy przewodnie spotkań:

 1. Mam ciało – stoję na nogach
 2. Miednica – centrum ciała
 3. Moje serce – wrażliwość i siła
 4. Złość czy smutek
 5. To moja przestrzeń

Korzyści z udziału w zajęciach:

 • lepszy kontakt z ciałem
 • poznawanie sygnałów z ciała
 • odkrywanie emocji w ciele
 • większa akceptacja trudnych emocji
 • bezpieczna ekspresja
 • ugruntowanie i wewnętrzna stabilność
 • uwalnianie napięć psychogennych

Zajęcia prowadzą:
Ewa Kaian Kochanowska
uczestniczka certyfikowanego Szkolenia w Analizie Bioenergetycznej akredytowanego przez Florida Society for Bioenergetics Analysis, doświadczona nauczycielka jogi oraz uważności
Piotr R. Zakrzewski
uczestnik szkolenia w Analizie Bioenergetycznej akredytowanego przez Florida Society for Bioenergetics Analysis. Z wyróżnieniem ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu na wydziale aktorskim. Obecnie w trakcie szkolenia Grof Transpersonal Training z zakresu Psychologii Transpersonalnej.

Opłaty:

Koszt udziału w 5-spotkaniowej grupie 300 zł
Pojedyncze zajęcia tylko w przypadku wolnych miejsc – opłata 80 złZ

BRAK MIEJSC

Liczba miejsc ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie wpłaty na konto:
Klinika Stresu, 38 2130 0004 2001 0544 9780 0001 z dopiskiem Lowen

Rezygnacja z udziału najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć upoważnia do zwrotu 100% opłaty. W przypadku rezygnacji na 14 do 5 dni przed rozpoczęciem zajęć zastrzegamy sobie prawo do zwrotu 50% opłaty. Po tym czasie opłata nie będzie zwracana.

Przeciwwskazania do udziału w zajęciach:
terapia psychotropowa, stany psychotyczne, ciąża, połóg, aktualnie trwające stany ostre i podostre (pourazowe, infekcyjne).
Względne przeciwwskazania:
choroby przewlekle postępujące, wyniszczenie organizmu, padaczka, jaskra, karmienie piersią.

Formuła zajęć
Poprzez ćwiczenia fizyczne podążamy za ciałem by je ożywić i dopuścić do ekspresji uczuć. Ruszamy się, tupiemy, rozluźniamy, pogłębiamy oddech, zapraszamy dźwięk, płacz, śmiech, słowa. Uważnie słuchamy historii ciała i podążamy za jego potrzebami w jego indywidualnym tempie. Osoby po zdarzeniach traumatycznych czy wrażliwości na krzyk prosimy o szczególną ostrożność.
Nie są ćwiczenia fitness, ale raczej uważność na ciało i jego odczucia w ruchu, dotyku, kontaktu z innymi osobami i emocjami, jakie to może wywoływać. By było bezpiecznie i przyjaźnie każdy z uczestników wg własnych potrzeb, ograniczeń, możliwości reguluje sobie ich intensywność. To również dobra praktyka by poznać swoje wzorce budowania relacji ze sobą.