Program MBSR spełnił moje oczekiwania. Przez 8 tygodni wdrożyłam się do regularnej praktyki, poznałam nowe sposoby na uważne życie.

Praktykowanie uważności pozwala mi świadomie cieszyć się rożnymi chwilami w życiu. Świadome wykonywanie czynności powoduje, że nie mijają one jak krótkie chwile. Wykonywane w taki sposób sprawiają mi dużą przyjemność, chociaż jest to czasami bardzo trudne i wymagające.

Zdecydowanie chciałabym, aby zarówno formalna, jak i nieformalna praktyka stały się elementem stałym mojego życia. Praktyka formalna, aby uspokajać myśli i bardziej odczuwać swoje ciało. W tej chwili czuję, że praktyka nieformalna zbliża mnie do tego, co sprawia mi przyjemność.

Przygotowanie merytoryczne oraz prowadzenie zajęć profesjonalnie i z ogromnym doświadczeniem. Super.

Uważność, akceptacja i nieocenianie – te trzy słowa bardzo zmieniły moje życie. I nie chcę już zatrzymywać fal, uczę się surfować…

Kwiecień 2018