Dotychczas obowiązujące w kulturze zachodniej podejście do zdrowia psychicznego kładzie nacisk na tzw. „zdrową normalność”, zgodnie z którą człowiek zdrowy psychicznie jest radosny, myślący optymistycznie i przejawiający tylko pozytywne emocje. Oznaczałoby to, że wszelkie symptomy czy objawy zaburzeń psychicznych, negatywne myśli oraz trudne emocje wynikają z działania procesów psychopatologicznych, które należy opanować na drodze leczenia.
ACT proponuje odmienne podejście do zdrowia psychicznego, zgodne z założeniem, że egzystencja człowieka obejmuje zróżnicowane doświadczenia, myśli, emocje oraz doznania cielesne, zarówno o charakterze pozytywnym, jak i negatywnym, które stanowią nieodłączną część życia.

Termin: 8 maja 2018 (wtorek) g. 18.30-21.00
Miejsce: Gdańsk Żabianka, ul. Sztormowa 9 (budynek LO Collegium Gedanense)

Z punktu widzenia ACT zdrowie psychiczne związane jest z promowaniem stylu życia, który cechuje się większą otwartością, skupieniem i zaangażowaniem, także w obecności nieprzyjemnych doznań.

Podstawą terapii jest model elastyczności psychologicznej stanowiący jednocześnie model zdrowia psychicznego. ACT wykorzystuje procesy uważności, zaangażowanego działania i aktywizacji behawioralnej, aby rozwijać elastyczność psychologiczną człowieka oraz dąży do poddania ludzkiego języka i poznania większej kontroli kontekstu, co w efekcie prowadzi do zniwelowania skutków nadmiernego zdawania się na tryb rozwiązywania problemów, który ogranicza repertuar behawioralny.
Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi założeniami teoretycznymi ACT oraz będą mieli możliwość praktycznego doświadczenia metod pracy stymulujących elastyczność psychologiczną.

Prowadzenie: Hubert Czupała z Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu, przewodniczący polskiego oddziału Association for Contextual Behavioral Science ACBS Polska. W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii zwanych trzecią falą terapii behawioralnej.  Ukończył 4 letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii; między innymi:  terapii schematu (ST), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii dialektyczno behawioralnej (DBT), terapii  opartej na współczuciu (CFT)  oraz terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP).

Wstęp wolny!
Liczba miejsc ograniczona!
link do zgłaszania się: https://goo.gl/forms/Bo6Wc6V8R9M1SiRn1

Współorganizatorem spotkania jest ACBS Polska, które zaprasza na III Poznańską Konferencję ACT i CBS, w terminie 28-30 maja 2018 r. szczegóły tutaj: http://www.act2018.bok-ump.pl/teksty.php?plik=index.php
oraz

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, wydawca książki  Russa Harrisa „Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce”, którą będzie można nabyć na spotkaniu w promocyjnej cenie. https://www.gwp.pl/zrozumiec-act-terapia-akceptacji-i-zaangazowania-w-praktyce.html