Kurs rozpoczynałem bez większych oczekiwań co do jego wyniku, starałem się zachowywać otwartość na nowe doświadczenia. Podstawową trudnością w udziale w kursie okazał się brak wystarczającej ilości czasu na codzienną praktykę

Kurs MBSR nie jest moim pierwszym spotkaniem z uważnością, dzięki niemu przypomniałem sobie o kilku rzeczach, których nauczyłem się już wcześniej. Widzę wpływ kursu i praktyki na emocje – jest mi nieco łatwiej je opanować i czuję się spokojniejszy

Uważność wykorzystuję w swojej codziennej pracy z pacjentami, mam zamiar wprowadzić jeszcze więcej jej elementów. Wykorzystywanie uważności w codziennym życiu rodzinnym (oczywiście Żabka) to plan na najbliższe tygodnie.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie zajęć było na naprawdę wysokim poziomie

Czekam na uruchomienie kursu terapii poznawczej depresji opartej na uważności

Listopad 2017